Meniu Închide

CERERE OFERTA

CERERE OFERTA

SC Algorithm Constructii S3 SRL va solicita , o oferta de pret pentru urmatoarele produse:

1. BETON C30/37 XC2 CIO, 4 DMAX 16 S3 = 400 Mc

Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este: Bulevardul Basarabia nr. 256, Sector 3, tel. 0722384001, sau completati formularul de comanda.
OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în RON, fără TVA.

Data limită pentru depunerea ofertei: 7/15/2019

Criteriul de atribuire care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achiziție este : oferta cea
mai avantajoasă din punct de vedere al raportului preț – calitate – timp furnizare.
Semnarea contractului : Ofertanții vor fi, înștiințați în scris cu privire la rezultatul procedurii.

Formular