CERERE DE OFERTA
SC Algorithm Constructii S3 SRL va solicita , o oferta de pret pentru urmatoarele produse:

1. SUPAPA DESCARCARE FRANE = 2 Buc

2. SUPAPA DESCARCARE FRANE = 2 Buc

Oferta:
OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în RON, fără TVA.

Data limită pentru depunerea ofertei:28.11.2019

Criteriul de atribuire care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achiziţie este: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere al raportului preț – calitate – timp furnizare.
Semnarea contractului
Ofertanții vor fi înștiințați în scris cu privire la rezultatul procedurii.

Formular