Meniu Închide

ANUNȚ ANGAJARE RESPONSABIL CONTROL FINANCIAR

Descrierea jobului: responsabilități, atribuții, sarcini ale postului;
Implicare directa in prelucrarea, pregatirea si analizarea informatiilor pentru bugetare, executie bugetara;

Participa la intocmirea rapoartelor managementului: raportari trimestriale si raportari semestriale ale consiliului de administratie si AGA;

Colaboreaza cu auditorul financiar cu ocazia misiunilor de audit sau revizii limitate;

Participa la actualizarea politicilor si procedurilor contabile;Participa la procesul de intocmire a bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) anual al societatii;

Participa la intocmirea de raportari si analize cu privire la executia bugetara;

Participa la actualizarea planurilor de administrare si management, atunci cand este necesar;

Controlul financiar se exercită asupra tuturor operațiunilor care afectează fondurile proprii și/sau patrimoniul propriu.

Controlul financiar se exercită asupra documentelor în care sunt consemnate operațiunile patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice, prin aprobarea lor de către titularul de drept al competenței sau de către titularul unei competențe delegate în condițiile legii. Controlul financiar constă în verificarea sistematică a operațiunilor care fac obiectul acestuia din punctul de vedere al:

– respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării operațiunilor (control de legalitate);
– îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor și a regulilor procedurale și metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operațiuni din care fac parte operațiunile supuse controlului (control de regularitate);
– încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz (control bugetar).
Profilul postului: studii superioare de lunga durata in domeniul economic finalizate cu diploma de licenta;

Vechimea: pana in 5 ani, in domeniul economic;

Cunostinte solide specifice activitatii financiar – contabile (contabilitate, analiza financiara, bugetare, raportare financiara);

Cunostinte de operare PC (Word, PowerPoint, Excel, baze de date domeniu economic)– nivel avansat.
Constituie avantaje: experienta pe pozitii similare ca si atributii(control si financiar, intocmire si executie bugetara);experienta in companii de stat sau cu buget de la stat. „