Cariere

04Apr 2022

Primăria Sector 3 anunţă derularea procedurii de recrutare și selecție de candidaţi pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliului de Administraţie la ALGORITHM CONSTRUCTII S 3 S.R.L. Procesul de recrutare și selecţie are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celor mai potriviți candidaţi pentru ocuparea posturilor de membru în Consiliul de Administrație al societatii ALGORITHM […]

17Mar 2022

Societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. este persoană juridică română, înfiinţată în vederea realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric ”Hala Laminor”.Societatea are ca obiect principal de activitate Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidentiale – cod CAEN 4120.ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL, oferă spre ocupare 2 posturi de: […]

17Dec 2021

Primăria Sector 3 anunţă declanșarea procedurii de recrutare și selecție de candidaţi pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliului de Administraţie al societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S 3 S.R.L.. Procesul de recrutare și selecţie are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celor mai potriviți candidaţi pentru ocuparea posturilor de membru în Consiliul de Administrație al societății. […]

28Jul 2021

Descrierea jobului: responsabilități, atribuții, sarcini ale postului;Implicare directa in prelucrarea, pregatirea si analizarea informatiilor pentru bugetare, executie bugetara; Participa la intocmirea rapoartelor managementului: raportari trimestriale si raportari semestriale ale consiliului de administratie si AGA; Colaboreaza cu auditorul financiar cu ocazia misiunilor de audit sau revizii limitate; Participa la actualizarea politicilor si procedurilor contabile;Participa la procesul […]

04Jun 2020

În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Sectorului 3, în calitate de autoritate publică tutelară a demarat procesul de recrutare a unui membru în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Constructii S3 S.R.L.Condiții generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt […]

06May 2019

Ne marim echipa, cautam colegi noi, cu experienta de lucru in constructii : ECONOMIST Daca vrei sa faci parte din echipa noastra, trimite-ne CV-ul si scrisoare de intentie, pe adresa de email: office@algorithmconstructiis3.ro mariana.cioata@algorithmconstructiis3.ro telefon contact :0738.019.190 pana la data de 06.07.2019.

06May 2019

Ne marim echipa, cautam colegi noi, cu experienta de lucru in constructii : INGINER DRUMURI SI PODURI Daca vrei sa faci parte din echipa noastra, trimite-ne CV-ul si scrisoare de intentie, pe adresa de email: office@algorithmconstructiis3.ro mariana.cioata@algorithmconstructiis3.ro telefon contact :0738.019.190 pana la data de 06.07.2019.

06May 2019

Ne marim echipa, cautam colegi noi, cu experienta de lucru in constructii : INGINER CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE Daca vrei sa faci parte din echipa noastra, trimite-ne CV-ul si scrisoare de intentie, pe adresa de email: office@algorithmconstructiis3.ro mariana.cioata@algorithmconstructiis3.ro telefon contact :0738.019.190 pana la data de 06.07.2019.

06May 2019

Ne marim echipa, cautam colegi noi, cu experienta de lucru in constructii : TINICHIGIU Daca vrei sa faci parte din echipa noastra, trimite-ne CV-ul si scrisoare de intentie, pe adresa de email: office@algorithmconstructiis3.ro mariana.cioata@algorithmconstructiis3.ro telefon contact :0738.019.190 pana la data de 01.12.2019.

06May 2019

Ne marim echipa, cautam colegi noi, cu experienta de lucru in constructii : VOPSITOR AUTO Daca vrei sa faci parte din echipa noastra, trimite-ne CV-ul si scrisoare de intentie, pe adresa de email: office@algorithmconstructiis3.ro mariana.cioata@algorithmconstructiis3.ro telefon contact :0738.019.190 pana la data de 01.12.2019.

  • 1
  • 2