Meniu Închide

Persoană responsabilă cu difuzarea informațiilor publice: Zanfir Gabriela

Telefon: +40 723 608 704

Email: office@acs3.ro

Informații generale

Lista informațiilor exceptate de la comunicare 

Formular pentru solicitare în baza legii 544/2001

Modalităţile de contestare a deciziei Algorithm Construcții S3 SRL în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:

– modalităţile de contestare prevăzute de dispoziţiile art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public coroborate cu cele ale art. 32-36 din Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001.

Reclamatie 1

Reclamatie 2

Lista cuprinzând documentele de interes public

 • actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Algorithm Construcții S3
 • regulamentul intern de organizare şi funcţionare
 • organigrama societății
 • rapoarte anuale de activitate
 • raportul anual de evaluare a implementării Legii 544/2001;
 • bugetul de venituri și cheltuieli;
 • bilanțul contabil;
 • informații privind transparența instituțională: contracte, facturi, informații privind personalul
 • declarațiile de avere și declarațiile de interese;
 • programe de activitate
 • anunțuri achiziții
 • anunțuri angajări
 • raportul de audit anual;
 • lista administratorilor şi a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administraţie şi ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, precum şi nivelul remuneraţiei acestora;
 • codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia

Rapoartele privind liberul acces la informatiile de interes public (conform legii nr. 544/2001)