CERERE DE OFERTA
SC Algorithm Constructii S3 SRL va solicita , o oferta de pret pentru urmatoarele produse:

1. SPRAY PORNIRE LA RECE = 60 Buc
– CONSUMABILE ATELIER MECANICA –
2. SPRAY DEGRIPANT = 60 Buc
– CONSUMABILE ATELIER MECANICA –
3. SPRAY DEZGHETAT YALE = 20 Buc
– CONSUMABILE ATELIER MECANICA –
Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este: Bulevardul Basarabia nr. 256, Sector 3, tel. 0722384001, sau completati formularul de comanda
Oferta:
OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în RON, fără TVA.

Data limită pentru depunerea ofertei:17.12.2019

Criteriul de atribuire care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achiziţie este: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere al raportului preț – calitate – timp furnizare.
Semnarea contractului
Ofertanții vor fi înștiințați în scris cu privire la rezultatul procedurii.

Formular