1. CONVERTIZOR = 1 Buc
  • Buldoexcavator TEREX 820

    Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este:  Bulevardul Basarabia nr. 256, Sector 3, tel. 0722384001, sau completati formularul de comanda.
    Oferta:
    OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în RON, fără TVA.
    Data limită pentru depunerea ofertei 14.01.2020

Criteriul de atribuire care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achiziţie este: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere  al raportului preț – calitate – timp furnizare.
Semnarea contractului 
Ofertanții vor fi înștiințați în scris cu privire la rezultatul procedurii.

Formular